fb_header2.jpg


Dział

Wierzenia Polan:

wierzenia-polan_iko2.jpg

liniaszara100.jpg
Nasze Forum:

Forum_Weneda_Mitologia_Staropolska2.jpg

www.Weneda.net

liniaszara100.jpg

BogowiePolscy
na Facebooku:
facebook-icon.png
Już ponad 6530
osób
pulubiło
nasz profil,

zapraszamy!
liniaszara100.jpg
Nasz profil
na Twitterze:

twitter-icon.png
liniaszara100.jpg
"Do tych czasów
w Polsce święto tej
[Dziewanny]
święcą, czyniąc
sobótki, paląc ognie
tamże śpiewając
pieśni [miłosne]".
-- Marcin z Urzędowa (1500-1573)

liniaszara100.jpg

Materiały
pomocnicze


liniaszara100.jpg

Galeria
Bogów Polskich:

DziewannaPM.jpg


liniaszara100.jpg
Współpraca:

Patrimonium_Europae2.png
liniaszara100.jpg

Pieczec_Akademii_Krakowskiej_za_Jagielly.png

Najstars
ze znane
źródło o
bogach
polskich
(1405 r.)
powołujące
się na
wcześniejsze
kroniki
oraz żywe obrzędy
zielonoświątkowe:
Postylla Łukasza z
Wielkiego
Koźmina.

liniaszara100.jpg

Dziewanna Gromniczna

2014-01-29, 22:35:25

"Pamiętam te piaski nad wodą,
Gromniczne pamiętam dziewanny
I poszept tych fal nieustanny,
Co pieśni tajemnic bezsłownych więziły
Moją duszę młodą."
-- Jan Kasprowicz (1860 - 1926)

16_Dziewanna_Gromniczna_iko.jpg

Dziewanna Gromniczna - czczona z początkiem lutego, w późnych wierzeniach polskich znana jako Matka Boska Gromniczna. Jej płonąca świeca strzeże przed uderzeniem gromu, atakiem wilków i wymarznięciem ozimin. Równocześnie jednak bierze w opiekę zarówno ludzi, zwierzęta domowe jak i wilki. Jako postaci świetlistej odpowiadają jej między innymi Wilcza Gwiazda (Wieczorna Wenus), staropolska Dziewanna, rzymska Diana oraz celtycka Brigid (w czas święta Imbolc). Knoty Gromnic wykonywano dawniej z łodyg dziewanny, a ich przystrojenie - podobnie jak utożsamiany z Dziewanną wiosenny Gaik - z gałęzi świerkowych. Autor ilustracji: Kazimierz Perkowski, grafika wykonana na podstawie rekonstrukcji postaci bóstwa w opracowaniu Grzegorza Niedzielskiego, tłumaczenie angielskie: Przemko z Koła.

Więcej:

Krótkie wprowadzenie do tematyki autorstwa Dawida Walkowiaka: Gromnica
Opracowanie Grzegorza Niedzielskiego: Dziewanna – pani lasów i gajów

Dziewanna Gromniczna - worshipped at the beginning of February, in later Polish beliefs known as Our Lady of the Blessed Thunder Candle (pol. Gromnica - derrived from the world "grom" meaning thunder). Her lit candle protects from thunder, wolf attack and freezing of the winter corn. At the same time it protects people, domestic animals and wolves. In her lucent form she is represented by the Wolf Star (evening Venus), old Polish Dziewanna (Devana), Roman Diana and Celtic Brigid (during the Imbolc festival). The wicks for the candles were earlier made of the mullein (pol. dziewanna) stem, and their decorations – similar to spring’s Gaik, identified with Dziewanna – are made of spruce twigs. Illustration: Kazimierz Perkowski, graphics based on reconstruction of the goddess as developed by Grzegorz Niedzielski, English translation: Przemko z Koła.


liniaszara.jpg

← powróttani cms