fb_header2.jpg


Dział

Wierzenia Polan:

wierzenia-polan_iko2.jpg

liniaszara100.jpg
Nasze Forum:

Forum_Weneda_Mitologia_Staropolska2.jpg

www.Weneda.net

liniaszara100.jpg

BogowiePolscy
na Facebooku:
facebook-icon.png
Już ponad 6530
osób
pulubiło
nasz profil,

zapraszamy!
liniaszara100.jpg
Nasz profil
na Twitterze:

twitter-icon.png
liniaszara100.jpg
"Do tych czasów
w Polsce święto tej
[Dziewanny]
święcą, czyniąc
sobótki, paląc ognie
tamże śpiewając
pieśni [miłosne]".
-- Marcin z Urzędowa (1500-1573)

liniaszara100.jpg

Materiały
pomocnicze


liniaszara100.jpg

Galeria
Bogów Polskich:

DziewannaPM.jpg


liniaszara100.jpg
Współpraca:

Patrimonium_Europae2.png
liniaszara100.jpg

Pieczec_Akademii_Krakowskiej_za_Jagielly.png

Najstars
ze znane
źródło o
bogach
polskich
(1405 r.)
powołujące
się na
wcześniejsze
kroniki
oraz żywe obrzędy
zielonoświątkowe:
Postylla Łukasza z
Wielkiego
Koźmina.

liniaszara100.jpg

Gromnica

2013-02-02, 14:59:44

Gromnica – znany w przedchrześcijańskich tradycjach europejskich odpowiednik święta bogiń związanych z cyklem płodności i urodzaju. W tradycji rzymskiej poświęcone boginiom Ceres i Tellus, na cześć których organizowano procesje ze świecami i zwierzęciem ofiarnym. W tradycji celtyckiej występuje pod nazwą Imbolc i poświęcone jest bogini płodności Brigid – zastąpione w czasach chrystianizacji nazwą Candelmas. W chrześcijaństwie jako odpowiednik powyższych świąt ustanowiono już w IV w. nieznane wcześniej święto Ofiarowania Pańskiego.

Gromnica_iko.jpg
Rycina: M.Andriolli

W Polsce, pomimo nacisku na szczególną rolę Jezusa i wstawiennictwo świętej rodziny, tradycja ludowa zachowała w tym dniu niezwykle żywy kult Matki Boskiej Gromnicznej – datowany od Xw. Enigmatyczny przydomek Gromniczna, a także cechy kultu i obrzędy towarzyszące dacie 2 lutego przechowały wiele znamion dawnego kultu bogini rodzimej (zapewne Marzanny/Dziewanny skoro kojarzono z nią Ceres). Szczególną rolę w tych dniach polska tradycja ludowa przypisuje świecy zwanej od tej okazji Gromnicą - posiada ona wiele właściwości ochronnych (m.in przeciw uderzeniom pioruna, przeciw gradom, pożarom, nieszczęściom), a także mocy Matki Boskiej Gromnicznej broniącej ludzi i dobytek przed licznie występującymi dawniej wilkami. (DW)


Więcej informacji w opracowaniu Grzegorza Niedzielskiego: Dziewanna – pani lasów i gajów


liniaszara.jpg

← powróttani cms