fb_header2.jpg


Dział

Wierzenia Polan:

wierzenia-polan_iko2.jpg

liniaszara100.jpg
Nasze Forum:

Forum_Weneda_Mitologia_Staropolska2.jpg

www.Weneda.net

liniaszara100.jpg

BogowiePolscy
na Facebooku:
facebook-icon.png
Już ponad 6530
osób
pulubiło
nasz profil,

zapraszamy!
liniaszara100.jpg
Nasz profil
na Twitterze:

twitter-icon.png
liniaszara100.jpg
"Do tych czasów
w Polsce święto tej
[Dziewanny]
święcą, czyniąc
sobótki, paląc ognie
tamże śpiewając
pieśni [miłosne]".
-- Marcin z Urzędowa (1500-1573)

liniaszara100.jpg

Materiały
pomocnicze


liniaszara100.jpg

Galeria
Bogów Polskich:

DziewannaPM.jpg


liniaszara100.jpg
Współpraca:

Patrimonium_Europae2.png
liniaszara100.jpg

Pieczec_Akademii_Krakowskiej_za_Jagielly.png

Najstars
ze znane
źródło o
bogach
polskich
(1405 r.)
powołujące
się na
wcześniejsze
kroniki
oraz żywe obrzędy
zielonoświątkowe:
Postylla Łukasza z
Wielkiego
Koźmina.

liniaszara100.jpg

Mistrz Twardowski jako mag i alchemik

2014-03-14, 18:12:44

Mistrz Jan Twardowski jako mag i alchemik na jednej z najnowszych ilustracji autorstwa Jacka Kuziemskiego. Warto przy tej okazji przybliżyć szereg cech Mistrza Twardowskiego nieodnoszących się do jego sylwetki historycznej (czy raczej pseudo-historycznej), a tych legendarnych, będących nośnikiem wierzeń znacznie starszych.

Jan_Twardowski_alchemik_iko.jpg
Mistrz Twardowski jako mag i alchemik, rys. Jacek Kuziemski.

Mimo, że Jan Twardowski pozostaje jedną z najpopularniejszych postaci mitologii staropolskiej to nie zawsze znane są badania jakie poczyniono w tym zakresie nie tylko w ostatnich latach ale i dekadach. Na uwagę zasługuje tu przede wszystkim możliwe powiązanie nazwiska "Twardowski" z prasłowiańskim "twrd" - "twъrdъ/twardy", stanowiącym między innymi bezpośrednie określenie firmamentu niebieskiego (który jak wierzono zbudowany był ze skały). Pojęcie to wiązano w wierzeniach indoeuropejskich w pierwszym rzędzie z pierwiastkiem męskim skąd częste kojarzenie boga nieba właśnie ze skałą i kamieniem.

Z powyższymi znaczeniami, oprócz zamieszkania na Księżycu, ściśle współgrają legendarne umiejętności Mistrza Twardowskiego czyli magia i alchemia. Są one, jak zauważa jeden z najwybitniejszych religioznawców Mircea Eliade bezpośrednio związane z dawniejszym wyobrażeniem boskiego kowala, np. greckiego Hefajstosa czy staroruskiego Swaroga (podobnie jak kulawość czy w dalszej transformacji symbolizujące ją zwierzęce nogi). Dodajmy, że w Polsce obok Jana Twardowskiego z postacią boskiego kowala wiązani są także legendarny król Krak oraz tajemnicze bóstwo o imieniu Kuj bądź Kij wzmiankowane w 1405 roku przez Łukasza z Wielkiego Koźmina. Co ciekawe, centralne postacie polskich/ludowych pieśni obrzędowych to często właśnie kowale lub kowalczykowie (czyli synowie/pomocnicy kowala).

Więcej:

http://rwpwb.blogspot.com/2014/01/mistrz-twardowski.html

Kowale i Alchemicy (kilka przemyśleń po lekturze książki Mircea Eliade)


http://forum.weneda.net/viewtopic.php?f=9&t=72

Bibliografia notki:

- J. Zinkow, Krakowskie podania, legendy i zwyczaje. Kraków 2007.
- J. Zielina, Wierzenia Prasłowian, Kraków 2011.
- R. Tomicki, Słowiański mit kosmogoniczny, Etnografia Polska, t. XX, z. 1, 1976.


liniaszara.jpg

← powróttani cms