fb_header2.jpg


Dział

Wierzenia Polan:

wierzenia-polan_iko2.jpg

liniaszara100.jpg
Nasze Forum:

Forum_Weneda_Mitologia_Staropolska2.jpg

www.Weneda.net

liniaszara100.jpg

BogowiePolscy
na Facebooku:
facebook-icon.png
Już ponad 6530
osób
pulubiło
nasz profil,

zapraszamy!
liniaszara100.jpg
Nasz profil
na Twitterze:

twitter-icon.png
liniaszara100.jpg
"Do tych czasów
w Polsce święto tej
[Dziewanny]
święcą, czyniąc
sobótki, paląc ognie
tamże śpiewając
pieśni [miłosne]".
-- Marcin z Urzędowa (1500-1573)

liniaszara100.jpg

Materiały
pomocnicze


liniaszara100.jpg

Galeria
Bogów Polskich:

DziewannaPM.jpg


liniaszara100.jpg
Współpraca:

Patrimonium_Europae2.png
liniaszara100.jpg

Pieczec_Akademii_Krakowskiej_za_Jagielly.png

Najstars
ze znane
źródło o
bogach
polskich
(1405 r.)
powołujące
się na
wcześniejsze
kroniki
oraz żywe obrzędy
zielonoświątkowe:
Postylla Łukasza z
Wielkiego
Koźmina.

liniaszara100.jpg

Świętowit - ilustracja

2014-04-11, 22:23:35


Trzecie, a zarazem docelowe uzupełnienie ilustracji wyobrażającej boga Świętowita. Zapraszamy.

01_SwietowitJessa_iko.jpg

Świętowit - jeden z naczelnych bogów Lechitów, wyobrażany w czterech połączonych postaciach. Obdarzający swych wyznawców pomyślnością i siłą militarną, uznawany za boga gromowładnego - w pokrewnej tradycji staropolskiej cechy te posiada bóg Jasz, Jesza lub Piorun. Atrybuty Świętowita to ekwipunek wojownika oraz róg z miodem pitnym pozwalający widzieć przyszłość. Jego święte zwierzę to biały rumak. Świętowit wiązany jest również z mocą Księżyca, którego nazwa w języku polskim oznacza władcę lub syna władcy.

Svantovit– one of the highest gods of Lechites, depicted as four figures merged together. He grants his followers with good fortune and military strength. He is considered to be thunder-wielding – in a similar old Polish tradition the same qualities are assigned to god Jasz, Jesza or Piorun. Svantovit (pol. Świętowit) is attributed with warrior’s equipment and a drinking horn with mead which allows him to see future. His sacred animal is a white stallion. Svantovit is also connected to the power of the Moon, whose name (pol. Księżyc) in Polish means a ruler, or a son of a ruler.

Autor grafiki: Kazimierz Perkowski
Tłumaczenie angielskie: Przemko z Koła

Więcej informacji:

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99towit

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jesza


http://pl.wikipedia.org/wiki/Plemiona_lechickie

http://www.bogowiepolscy.net/jasz-jesza.html

liniaszara.jpg

← powróttani cms