fb_header2.jpg


Dział

Wierzenia Polan:

wierzenia-polan_iko2.jpg

liniaszara100.jpg
Nasze Forum:

Forum_Weneda_Mitologia_Staropolska2.jpg

www.Weneda.net

liniaszara100.jpg

BogowiePolscy
na Facebooku:
facebook-icon.png
Już ponad 6530
osób
pulubiło
nasz profil,

zapraszamy!
liniaszara100.jpg
Nasz profil
na Twitterze:

twitter-icon.png
liniaszara100.jpg
"Do tych czasów
w Polsce święto tej
[Dziewanny]
święcą, czyniąc
sobótki, paląc ognie
tamże śpiewając
pieśni [miłosne]".
-- Marcin z Urzędowa (1500-1573)

liniaszara100.jpg

Materiały
pomocnicze


liniaszara100.jpg

Galeria
Bogów Polskich:

DziewannaPM.jpg


liniaszara100.jpg
Współpraca:

Patrimonium_Europae2.png
liniaszara100.jpg

Pieczec_Akademii_Krakowskiej_za_Jagielly.png

Najstars
ze znane
źródło o
bogach
polskich
(1405 r.)
powołujące
się na
wcześniejsze
kroniki
oraz żywe obrzędy
zielonoświątkowe:
Postylla Łukasza z
Wielkiego
Koźmina.

liniaszara100.jpg

W kręgu mitologii staropolskiej oraz wierzeń ludowych - wybór literatury.

2013-02-25, 09:55:44


Mitologia staropolska to temat wciąż prawie nieznany. Na prośbę czytelników przybliżamy go prostą infografiką. W zestawieniu proponujemy kolejno:

1. Leszek Kolankiewicz, Dziady. Teatr Święta Zmarłych, Warszawa 1999.
2. Jacek Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego, Wrocław 1998.
3. Marek Derwich, Marek Cetwiński, Herby, legendy, dawne mity, Wrocław 1987.
4. Jerzy Samp, Mitopeje Pobrzeża Bałtyku, Gdańsk 2009.
5. Baśnie opowieści gadki przez Oskara Kolberga zebrane, Warszawa 1998.
6. Stanisław Czernik, Trzy zorze dziewicze, Wśród zamawiań i zaklęć, Łódź 1968.
7. Jacek Banaszkiewicz, Podanie o Piaście i Popielu, Warszawa 2010.
8. Jerzy Bartmiński, Słownik stereotypów i symboli ludowych (ukazuje się od 1996).

Bogowie_Polscy_Mitologia_Literatura_iko.jpg

To nie wszystkie dostępne opracowania, zachęcamy do własnych poszukiwań, jak i sięgnięcia do pozostałych publikacji jakie wymieniamy w przypisach materiałów publikowanych na stronach serwisu www.BogowiePolscy.net.

Ad 1. Przedstawienie śladów wierzeniowych związanych z następującymi bóstwami: Jasza/Jesza, Łado i Łada, Kuj/Krak, Dziedzilela, Marzanna, Dziewanna, Nyja. Temat ten poruszany jest przede wszystkim od strony 257 do 469.

Ad 2. Omawiane postacie w funkcji bóstw: Krak, synowie Kraka, Wanda, Całożerca (Smok Wawelski), Tyran Lemański i inni.

Ad 3. Omawiane bóstwa prapolskie: Nyja, para Łado i Łada, Marzanna, Dziewanna oraz postacie mityczne w funkcji bóstw: Krak, Piast, Popiel i inni. Ponadto zwrócenie uwagi na intrygujący związek księżyca i naczelnych bogów zachodniosłowiańskich.

Ad 4. Przedstawienie wierzeń kaszubskich związanych z Bałtykiem, w tym omówienie postaci Jastrzeboga i Morzeczki Morskiej Panny.

Ad 5. Współczesny wybór podań ludowych zebranych w monumentalnym dziele etnografa Oskara Kolberga "Lud".

Ad 6. Omówienie ludowego kultu Trzech Zórz, zagadki podania o Księżycu walczącym z Wodnikiem i wielu innych wątków wierzeniowych.

Ad 7. Omawiane postacie w funkcji bóstw: Piast, Rzepicha, Siemowit, Lestek, Siemomysł, Popiel. Wskazanie na klasyczny, indoeuropejski podział funkcji w triadzie Siemowit, Lestek i Siemomysł oraz jednoznacznie rodzimy charakter postaci Popiela (wobec wcześniejszych hipotez).

Ad 8. Wykaz i omówienie tytułowych stereotypów i symboli w tym obszernie wierzeń ludowych. Kolejne zeszyty tego unikatowego zestawienia ukazują się od roku 1996.


liniaszara.jpg

← powróttani cms