fb_header2.jpg


Dział

Wierzenia Polan:

wierzenia-polan_iko2.jpg

liniaszara100.jpg
Nasze Forum:

Forum_Weneda_Mitologia_Staropolska2.jpg

www.Weneda.net

liniaszara100.jpg

BogowiePolscy
na Facebooku:
facebook-icon.png
Już ponad 6530
osób
pulubiło
nasz profil,

zapraszamy!
liniaszara100.jpg
Nasz profil
na Twitterze:

twitter-icon.png
liniaszara100.jpg
"Do tych czasów
w Polsce święto tej
[Dziewanny]
święcą, czyniąc
sobótki, paląc ognie
tamże śpiewając
pieśni [miłosne]".
-- Marcin z Urzędowa (1500-1573)

liniaszara100.jpg

Materiały
pomocnicze


liniaszara100.jpg

Galeria
Bogów Polskich:

DziewannaPM.jpg


liniaszara100.jpg
Współpraca:

Patrimonium_Europae2.png
liniaszara100.jpg

Pieczec_Akademii_Krakowskiej_za_Jagielly.png

Najstars
ze znane
źródło o
bogach
polskich
(1405 r.)
powołujące
się na
wcześniejsze
kroniki
oraz żywe obrzędy
zielonoświątkowe:
Postylla Łukasza z
Wielkiego
Koźmina.

liniaszara100.jpg

liniaszara.jpg

Leleń

Leleń (rekonstrukcja postaci / hipostazy?)

Łysogórski Leleń, tajemniczy przewodnik, towarzysz Bogini i Drzewa Życia. Jego imię - Leleń - wskazuje na związek z boginią Lelą czczoną na Łysej Górze. W porożu Lelenia pojawia się świetlisty Krzyż Życia, równoznaczny z Drzewem Życia i Boginią. Na Polesiu krzyż taki do dziś zwany jest Babą lub ubierany jest w kobiece szaty (lub wieńczony symbolem Leliwy). Krzyż taki przewija się w wierzeniach wielu ludów Starego Świata. Szereg polskich herbów i znaków rodowych nawiązuje wprost do wyobrażeń Krzyża i Drzewa Życia (Świeńczyc, Godziemba, Hrubieszów, Bukowsko i wiele innych). Dotyczy to także wielu rodzajów krzyży identyfikowanych jako chrześcijańskie, w tym łacińskich, greckich i prawosławnych, por. krzyż celtyckiej bogini Brigid, krzyż rzymskiej Diany, krzyż Ankh, tamgi ludów Wielkiego Stepu i wiele innych.

Leleń to istota do dziś pojawiająca się w wierzeniach mieszkańców Łysogór. Legendę o łysogórskim jeleniu przytacza między innymi Jan Długosz. Leleń to obecnie oficjalny symbol Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz herb Nowej Słupi. Lokalna i unikatowa wymowa "leleń" kojarzona jest z kołyszącym się, zataczającym kręgi czyli "lelejającym" porożem (J.W.Suliga), a Aleksander Bruckner w swoim słowniku etymologicznym języka polskiego pisze: "jeleń, [również] leleń w 17, wieku w pi-semnictwie (np. u Jezuity Tylkow-skiego, dziś tylko narzeczowe)". Nie bez znaczenia jest zapewne podobieństwo do imienia bogini Leli i bliźniaków Lela i Polela. Jeleń to także łącznik między światem żywych i umarłych. W Boże Narodzenie postać jelenia towarzyszy narodzinom ognistego Bożyca. Warto tu również zapoznać się z tekstem "Tropem świętokrzyskiego jelenia" (autrostwa Grzegorza Antosika) a opublikowanego w serwisie Taraka, a także przykładmi pogańskich tamg ludów Wielkiego Stepu - http://www.kroraina.com/alan/olhovskij.html.

[Powrót do Infografiki]
liniaszara.jpg
tani cms