fb_header2.jpg


Dział

Wierzenia Polan:

wierzenia-polan_iko2.jpg

liniaszara100.jpg
Nasze Forum:

Forum_Weneda_Mitologia_Staropolska2.jpg

www.Weneda.net

liniaszara100.jpg

BogowiePolscy
na Facebooku:
facebook-icon.png
Już ponad 6530
osób
pulubiło
nasz profil,

zapraszamy!
liniaszara100.jpg
Nasz profil
na Twitterze:

twitter-icon.png
liniaszara100.jpg
"Do tych czasów
w Polsce święto tej
[Dziewanny]
święcą, czyniąc
sobótki, paląc ognie
tamże śpiewając
pieśni [miłosne]".
-- Marcin z Urzędowa (1500-1573)

liniaszara100.jpg

Materiały
pomocnicze


liniaszara100.jpg

Galeria
Bogów Polskich:

DziewannaPM.jpg


liniaszara100.jpg
Współpraca:

Patrimonium_Europae2.png
liniaszara100.jpg

Pieczec_Akademii_Krakowskiej_za_Jagielly.png

Najstars
ze znane
źródło o
bogach
polskich
(1405 r.)
powołujące
się na
wcześniejsze
kroniki
oraz żywe obrzędy
zielonoświątkowe:
Postylla Łukasza z
Wielkiego
Koźmina.

liniaszara100.jpg


Materiały i Źródła

liniaszara.jpg

Infografiki:

Swietowit_infografika_iko.jpg
Wielotwarzowe wyobrażenia bogów w Europie.

Pierwsza z serii infografik jest przystępnym wprowadzeniem w problematykę wielotwarzowych wyobrażeń europejskich (słowiańskich i innych w Europie). Powyższe zestawienie może być pomocne również dla osób lepiej znających temat. Zdjęcia średniowiecznych motywów twarzowych z Arkony pochdzą z bloga Lucivo, który gorąco polecamy. Wszystkie infografiki można rozpowszechniać bez ograniczeń poza wykorzystaniem komercyjnym.
liniaszara.jpg


slowianie_zachodni2_iko.jpg
Słowiańszczyzna Zachodnia r. 800-950. Kolorami różowymi zaznaczono plemiona lechickie.

liniaszara.jpg

Bogowie_Polan_iko.jpg
Bogowie dawnych Polaków - infografika wprowadzająca w świat bogów polskich. Opracowanie ma charakter rekonstrukcyjny i popularyzatorski, bazuje na aktualnie dostępnej literaturze.

liniaszara.jpg


Polanie-Wenedzi_iko.jpg
Kim jesteśmy? Gdzie mieszkali i jakim językiem władali nasi najstarsi przodkowie? Nowoczesne badania genetyczne (A.Kłosow, I.Różański) potwierdzają ciągłość zasiedlenia terenu Polski od epoki Neolitu, aż po czasy dzisiejsze. Oznacza to, że bez względu na język jakim władali nasi najdawniejsi przodkowie, większość z nas (w jakiejś swojej "części") "mieszka" tu od zawsze. Spróbujmy więc ukazać fascynujące bogactwo naszego pochodzenia...
liniaszara.jpg

Merki_pomorskie_Kaszuby_iko.jpg
Swarzyca, trójząb, runy czyli… Merki - znaki rybaków kaszubskich! Materiał zdjęciowy zdobyty podczas wakacji na Mierzei Helskiej. Szereg prezentowanych tu znaków ma pochodzenie wyraźnie przedchrześcijańskie, pojawiają się także nawiązania do znaków runicznych. Co ważne, wszystko to doskonale znamy z polskich herbów i znaków garncarskich oraz bartnych (o metryce średniowiecznej). Jest to także powodem wielu interesujących spekulacji odnośnie pisma jakiego mogli używać dawni Lechici (Polanie, Pomorzanie, Ślężanie, Połabianie) i szerzej wszyscy Słowianie. Jeśli czas pozwoli zajmiemy się jeszcze tym fascynującym tematem, a wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy.
liniaszara.jpg

Jezyki_Indoeur_Pl_iko.jpg
Drzewo języków indoeuropejskich (źródło pierwotnej grafiki - Wikipedia). Zapominamy często, że język polski należy przede wszystkim do lechickiej grupy językowej. Czasem warto to sobie przypomnieć.
liniaszara.jpg

Rodzima_Nierodzimosc_iko.jpg
Rodzima Nierodzimość, źródło: http://pokazywarka.pl/25vfi0
Zestawienie zwracające uwagę na problem nadmiernego uogólniania wierzeń słowiańskich.

liniaszara.jpg
- Rodzimowiercy forum, Rodzimowierstwo, Słowianie -
liniaszara.jpg
tani cms